Comunitat monàstica

Germandat de Poblet

Una comunitat monàstica estableix necessàriament lligams i relacions amb la societat que l’envolta. L’acolliment dels hostes i pelegrins n’ha estat i n’és un dels exponents més significatius. Ben aviat els cenobis cistercencs intentaran institucionalitzar aquestes relacions amb la societat circumdant mitjançant el que s’anomenava la «familiaritas», un concepte que designava precisament el conjunt d’aquestes relacions especificades en les anomenades cartes de familiaritat atorgades puntualment pels monestirs. Es tracta d’una vinculació espiritual per part d’un seglar al monestir amb expressió jurídica. El seglar es compromet a col·laborar en el creixement i manteniment del monestir a canvi de poder participar en les pregàries i béns espirituals del monestir i de l’Orde, gairebé sempre amb la garantia que seria sepultat al monestir amb els mateixos sufragis que s’oferien per un cistercenc. Continuava vivint en el segle, però amb una vinculació estreta amb l’abat i la comunitat.

  • Ben arrelada en el solc d’aquesta venerable tradició, la Germandat del Monestir Cistercenc de Santa Maria de Poblet aplega el grup de laics que, des del 1945, any de la seva fundació, volen participar d’aquests béns espirituals a redós de la comunitat cistercenca de Poblet, mantenint-se fidels als seus compromisos familiars, socials, polítics i laborals.
  • Nascuda als inicis de la refundació monàstica de Poblet (1940), la Germandat s’oferirà i oferirà el seu suport, principalment econòmic, en els primers moments de la represa, en el context polític i religiós de la posguerra civil a Catalunya. Ben aviat, però, depassant aquests objectius materials, es crearan vincles de veritable amistat espiritual entre els germans i la comunitat de Poblet a mesura que es va consolidant.
  • Com a signe d’aquesta pertinença al bagatge espiritual de l’Orde, el Germà o Germana, en ser admès, rep, a més d’una medalla identificativa, el text de la Regla de sant Benet, que és la base i la síntesi de l’espiritualitat de la qual vol participar.
  • La Germandat la nodreix, aquesta espiritualitat, en alguns moments forts de l’any: el recés d’Advent i algunes sessions de lectio divina, pautades pel ritme de l’any litúrgic, moments que solen tenir lloc a Poblet mateix. A més, celebra l’Assemblea Plenària anual, en la qual es fa el repàs de l’any transcorregut i són admesos els nous membres, en un context d’aplec festiu.
  • A banda de la seva col·laboració en altres activitats culturals o espirituals, i en aspectes més concrets de la vida del monestir, edita també, semestralment, la Revista Poblet, veritable mirall de la vida de la Germandat i de la Comunitat monàstica, ensems que un espai de reflexió i aprofundiment.
  • Secretaria i tresoreria de la Germandat: germandatdepoblet(ELIMINAR)@gmail.com
  • Estatuts de la Germandat
Antifonari Cistercenc del s. XIII, Poblet. Crist és el cep veritable, que comunica vida i fecunditat a les sarments, que som nosaltres, que estem units a ell per mitjà de l’Església, i sense ell no podem fer res (Lumen Gentium 6).
Antifonari Cistercenc del s. XIII, Poblet. Després del diluvi, Noè deixa anar el colom com un signe d'esperança en la reconfiguració del món.