«Perquè la taula de la paraula de Déu sigui preparada als fidels amb més abundància, s'han d'obrir molt més els tresors bíblics, de manera que, en un determinat nombre d'anys, es llegeixi al poble la part més important de la Sagrada Escriptura. L'homilia, com a part de la mateixa litúrgia, és vivament recomanada; al llarg de l'any litúrgic hi són presentats, a partir del text sagrat, els misteris de la fe i les normes de la vida cristiana. Més encara, a les misses del diumenge i de les festes de precepte celebrades amb participació del poble, no ha de ser omesa si no hi ha un greu motiu»

(Sacrosanctum Concilium 51 i 52).