Comunitat monàstica

Els monjos de Poblet, que Ramon Berenguer IV anà a cercar al monestir de Fontfreda (Llenguadoc) vers el 1150, pertanyem a una llarga tradició, que remunta a sant Benet de Núrsia, passa pel Cister i sant Bernat de Claravall, i arriba als nostres dies.