Comunitat monàstica

Biblioteca del monestir

Al final d’un còdex de Poblet, el que conté els comentaris del Beat de Liébana a l’Apocalipsi, hi ha, escrit per la mà d’un monjo de la darreria del segle XII, el catàleg dels llibres que posseïa el monestir en aquell moment, just després de la seva fundació. Són uns pocs volums destinats bàsicament a la pregària litúrgica i a la lectura espiritual. Per això es guardaven en un armari, l’armarium, al claustre, a tocar de la porta de l’església.

Amb el temps, sobretot a partir de la invenció de la impremta, els llibres comencen a créixer en nombre i esdevenen un patrimoni important en la majoria dels monestirs. A Poblet, per conservar-los, van dedicar-hi, a partir del segle XVII, l’antic scriptorium dels monjos, dues sales molt belles del segle XIII, a tramuntana, tocant al claustre. La biblioteca antiga es va perdre en la seva totalitat amb l’exclaustració del segle XIX. La biblioteca actual s’ha anat formant des del retorn dels monjos l’any 1940 i actualment té uns 100.000 volums.

A la biblioteca els monjos hi han de trobar els llibres que necessiten per al seu estudi i per a la lectio divina, i per això les seccions dedicades a la Bíblia, als Pares de l’Església, a la Teologia, a la Litúrgia i a l’Espiritualitat monàstica són les més importants. També hi ha un bon fons d’Història i de Literatura.

La Biblioteca al llarg dels segles

La biblioteca actual s'ha anat formant des del retorn dels monjos l'any 1940 i actualment té uns 100.000 volums.