El Monument

Capella de Santa Caterina

Era la capella per a ús dels pelegrins i dels laics que vivien entorn del monestir. Per això estava adossada a l'hospital de pobres, avui desaparegut, que ocupava el lloc de l'actual hostatgeria externa.

Construïda en el segle XIII -va ser consagrada el 20 de juny de 1250-, és un clar exemple d'arcaisme en arquitectura, ja que els constructors van emprar, ben avançat el segle XIII, unes formes pròpies del XII: una nau molt senzilla, de carreus tallats, amb imposta i volta apuntada, sense arcs torals, i amb finestrals de factura elegant. És una còpia, gairebé, de la capella de Sant Esteve, situada dins la clausura monàstica, del segle XII. La varen dedicar a Santa Caterina d'Alexandria, una santa molt popular a l'Edat Mitjana.