El Monument

Capella de Santa Caterina

Era la capella per a ús dels pelegrins i dels laics que vivien entorn del monestir. Per això estava adossada a l’hospital de pobres, avui desaparegut, que ocupava el lloc de l’actual hostatgeria externa.

  • Construïda en el segle XIII —va ser consagrada el 20 de juny de 1250—, és un clar exemple d’arcaisme en arquitectura, ja que els constructors van emprar, ben avançat el segle XIII, unes formes pròpies del XII: una nau molt senzilla, de carreus tallats, amb imposta i volta apuntada, sense arcs torals, i amb finestrals de factura elegant. És una còpia, gairebé, de la capella de Sant Esteve, situada dins la clausura monàstica, del segle XII. La varen dedicar a Santa Caterina d’Alexandria, una santa molt popular a l’Edat Mitjana.
  • És l’única construcció de Poblet que presenta alabastre als finestrals en lloc de vidre, fruit d’una intervenció recent, amb motiu de la seva reobertura després de les obres de l’hostatgeria externa. Sabem, però, que a Poblet, des del 1189, és a dir, des de l’inici de les construccions, s’emprava vidre per als finestrals, en forma de petites peces planes per emplomar. Coneixem fins i tot el nom del vidrier de Poblet del segle XII: Guillem.