El Monument

Capella de Santa Caterina

Era la capella per a ús dels pelegrins i dels laics que vivien entorn del monestir. Per això estava adossada a l’hospital de pobres, avui desaparegut, que ocupava el lloc de l’actual hostatgeria externa.

Construïda en el segle XIII —va ser consagrada el 20 de juny de 1250—, és un clar exemple d’arcaisme en arquitectura, ja que els constructors van emprar, ben avançat el segle XIII, unes formes pròpies del XII: una nau molt senzilla, de carreus tallats, amb imposta i volta apuntada, sense arcs torals, i amb finestrals de factura elegant. És una còpia, gairebé, de la capella de Sant Esteve, situada dins la clausura monàstica, del segle XII. La varen dedicar a Santa Caterina d’Alexandria, una santa molt popular a l’Edat Mitjana.