El Monument

El refetor dels monjos

Sant Benet, a la Regla, dona una gran importància als àpats comunitaris com a moments forts en què es viu i s’expressa aquesta dimensió comunitària, a més, és clar, de refer les forces físiques dels monjos.

  • En efecte, cada àpat comença i acaba amb una pregària de benedicció i acció de gràcies, els monjos estan situats com a l’església, en dues files enfrontades, presidits per l’abat, i mengen en silenci escoltant una lectura espiritual. Un o dos monjos, per torns setmanals, són els encarregats de servir els seus germans en tot el que necessiten durant l’àpat.
  • Per a tot això està pensada aquesta sala solemne, el refetor, del segle XII, una peça molt unitària, amb imposta i volta d’ametlla lleugerament apuntada, amb arcs torals que recolzen en columnes adossades als murs, i aquestes sobre mènsules. Als murs dotze finestrals elegants deixen entrar la llum, bellíssima segons les hores del dia, en aquest espai que recorda l’església, el lloc d’un altre àpat important, l’Eucaristia.
     

    Ritual de la benedicció de taula