Comunitat monàstica

Celebracions litúrgiques

«Crist ens va ensenyar que “hem de pregar sempre, sense perdre mai l’esperança” i l’Església, obeint fidelment aquest advertiment, no deixa mai de pregar i ens exhorta amb aquestes paraules: “Oferim a Déu per Jesucrist una acció de gràcies perpètua”. Compleix aquest precepte no solament amb la celebració de l’Eucaristia, sinó també d’altres maneres, sobretot amb la Litúrgia de les Hores, que, com altres accions litúrgiques, té la propietat, per una antiga tradició, de consagrar el curs del temps, tant de nit com de dia».

Ordenament General de la Litúrgia de les Hores 10.

«Sant, sant, sant és el Senyor de l’univers, tota la terra és plena de la seva glòria.» (Isaïes 6,3)

Directori litúrgic de l’Orde Cistercenc

Segueix en directe les nostres celebracions

Horaris

Hivern
(15 de setembre - 14 de juny)
Estiu
(15 de juny - 14 de setembre)

Feiners
05:15 Matines
07:00 Laudes
08:00 Missa Conventual
18:30 Vespres
20:30 Completes i cant de la Salve

Feiners
05:15 Matines
07:00 Laudes
08:00 Missa Conventual
19:00 Vespres
21:00 Completes i cant de la Salve
Festius
05:15 Matines
07:30 Laudes
10:00 Missa Conventual
12:00 Missa a la capella de Santa Caterina
19:00 Vespres
21:00 Completes i cant de la Salve
Festius
05:15 Matines
07:30 Laudes
10:00 Missa Conventual
12:00 Missa a la capella de Santa Caterina
19:00 Vespres
21:00 Completes i cant de la Salve