Comunitat monàstica

Arxiu del monestir

L’antic arxiu de Poblet es conserva, des del segle XIX, després de l’exclaustració i l’abandó del monestir, a l’Archivo Histórico Nacional de Madrid. Allí hi ha, procedents de Poblet, 15.000 pergamins, 300 llibres manuscrits i 70 lligalls.

Al Monestir de Poblet se’n conserva una petita resta. Se’n pot consultar la catalogació als llibres:

  • Catàleg dels pergamins de l’actual Arxiu del Monestir de Poblet / Josep Torné i Cubells. Barcelona : Institut d’Estudis Catalans : Facultat de Teologia de Catalunya : Monestir de Santa Maria de Poblet, 2010.
  • Justícia i terra : la documentació de l’Arxiu de Poblet (armari II) / Valentí Gual Vilà. Valls : Cossetània, 2003.
  • Poblet, senyor feudal : la documentació de l’armari III / Valentí Gual Vilà. Valls : Cossetània, 2007.

Per consultar aquesta documentació us heu d’adreçar a: biblioteca(ELIMINAR)@poblet.cat

Lexam aquest libre per memòria d’aquels qui volran oir de les gràcies que nostre Senyor nos ha feytes e per dar exempli a tots los altres hòmens del món, que façen ço que Nós havem feyt. (Jaume I, Llibre dels feyts)