El Monument

L’Scriptorium dels monjos

Dues sales del segle XIII, separades per un mur, organitzades en dues naus dividides per columnes potents en forma de palmera, destinades a lloc de treball, scriptorium i sala de lectura per als monjos i per als novicis. Amb el temps (s. XVII) serien destinades a biblioteca, quan amb la invenció de la impremta començà a créixer el nombre de llibres que posseïa la comunitat.