El monument

Poblet és un món. Producte dels segles, posseeix una gran diversitat de construccions, i tots els variats ordres desenrotllats a Catalunya des de la restauració cristiana es manifesten en el seu clos. Potser Poblet és més bell per la seva arquitectura que pels seus detalls escultòrics, que són d'una sobrietat i una simplicitat prodigioses. Així com Santes Creus està situat en un paisatge alegre i rioler, Poblet està situat sobre una terra greu i severa, una mica ombrívola, admirablement adequada per a ambientar el gran monestir.

Josep Pla, Guia de Catalunya, Obres completes, vol. 30, pg. 1051)

La pedra amb què ha estat construït el monestir de vegades és tova i terrosa; després és forta i té una joventut impressionant. Però sempre és vella. És potser aquest fet el que dona al monestir una visió general admirable. La pedra, tan vella, sembla jove. És molt ben tallada i rigorosament col·locada. És una pedra de pau.

Josep Pla, Guia de Catalunya, Obres completes, vol. 43, pg. 746)