El Monument

Els orgues: orgue major i orgue de cor

Orgue major o de tribuna

L'orgue de tribuna va ser construït l'any 2012 per la firma suïssa Metzler Orgelbau AG. Es tracta d'un instrument d'estètica sonora barroca interregional, que recull en una síntesi molt equilibrada els elements més significatius de les diverses escoles d'orgueneria europees del període barroc. Disposa de 56 jocs repartits en tres teclats manuals i pedal.

Més informació

Orgue de cor

L'orgue de cor, obra de Joan Carles Castro († 2018), acabada per Óscar Laguna l'any 2019, és d'estil romàntic francès. Les seves característiques el fan especialment idoni per a l'acompanyament del cant de la salmòdia monàstica. Disposa de 16 jocs repartits en dos teclats manuals i pedal.

Més informació