El Monument

Tombes reials

El 1340, Pere III el Cerimoniós decidí de ser enterrat a Poblet. Començava així la història del panteó reial del monestir, on ja hi havia enterrats els seus avantpassats Alfons I el Cast i Jaume I el Conqueridor.

  • Els escultors Jaume Cascalls, Aloi de Montbrai, Jordi de Déu, Pere Oller i Gil Morlanes treballaran en l’execució del conjunt, al llarg dels segles XIV i XV, que, un cop acabat, constituirà un monument funerari del tot insòlit, en la seva posició elevada damunt de dos arcs i amb les seves cobertes gòtiques de fusta plicromada avui desaparegudes.
  • A mitjan segle XX, Frederic Marés esculpí, per encàrrec de la Direcció General de Belles Arts, les noves escultures que avui poden ser contemplades a l’església de Poblet. En la seva obra, Marés utilitzà els fragments conservats, pocs, en realitat. Les tombes sortides del taller de Frederic Marés són, doncs, pràcticament obra personal d’aquest artista. Les tombes noves, fetes amb alabastre de Beuda com les antigues, foren col·locades el 1951 sobre els elegants arcs rebaixats del temps de Pere el Cerimoniós, afortunadament conservats.
  • Hi reposen els reis d’Aragó i comtes de Barcelona Alfons el Cast (1162-96), Jaume el Conqueridor (1213-76), Pere el Cerimoniós (1336-87) i les seves esposes Maria de Navarra, Elionor de Portugal i Elionor de Sicília, Joan I el Caçador (1387-96) i les seves mullers Mata d’Armanyac i Violant de Bar, Martí l’Humà (1396-1410) i la seva esposa Maria de Luna, Ferran d’Antequera (1412-16), Alfons el Magnànim (1416-58), i Joan II (1458-79) amb la seva esposa Joana Enríquez. Hi reposa també Beatriu d’Aragó dues vegades reina d’Hongria (1475-90 i 1490-1500).