Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià

L’Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià (AMTM) es va incorporar l’any 1981 a l’Arxiu del Monestir de Poblet per voluntat de qui fou president de la Generalitat de Catalunya, el M. H. Sr. Josep Tarradellas i Joan, que va dipositar i cedir els seus fons bibliogràfics i documentals a la comunitat monàstica de Santa Maria de Poblet.


 • El fons del president Tarradellas està compost d'una important documentació relacionada amb la guerra civil, l'exili i el restabliment de la Generalitat de Catalunya. L'AMTM comprèn també altres fons bibliogràfics i documentals cedits per altres persones relacionades amb la vida social i política de Catalunya, la majoria contemporànies del president Tarradellas. L'AMTM està ubicat a l'antic Palau de l'Abat.
 • Els fons de l'AMTM poden ser consultats per qualsevol persona que acrediti la majoria d'edat legal i la seva condició d'investigador o en justifiqui el motiu de la consulta. Les persones interessades a accedir als fons de l'AMTM han de sol·licitar-ho prèviament per qualsevol dels mitjans de contacte o canals de comunicació que l'AMTM posa a la seva disposició i omplir el formulari de petició de documentació. El nostre horari d'atenció és de dilluns a divendres de 9 del matí a 5 de la tarda ininterrompudament. Juliol i agost i vigílies de festiu, de 9 a 3 de la tarda.
 • Els usuaris que ho sol·licitin també poden tenir reproduccions dels fons que custodia, d'acord amb els procediments establerts i les tarifes aprovades. Les reproduccions dels documents es lliuren als usuaris només en format digital. El pagament de les reproduccions s'ha de fer per transferència bancària. Per tal d'obtenir aquestes còpies prèviament s'ha d'omplir el formulari de petició de reproduccions.
 • Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià
  Palau de l’Abat
  Plaça Corona d'Aragó, 11
  43448 Vimbodí i Poblet
 • Per a més informació adreceu-vos a: atarradellas@poblet.cat
  o als telèfons: 977871039 / 977870089
   

L'AMTM ofereix als seus usuaris els següents serveis

 •  Sala de consulta equipada amb ordinadors per a la consulta de la documentació digitalitzada, màquines reproductores de microfilms i connexió wifi a tota la sala.
 • Biblioteca especialitzada en història contemporània, integrada al CCUC (Catàleg Col·lectiu d'Universitats Catalanes), i hemeroteca de reserva.
 • Atenció a les peticions d'informació presencials, per telèfon, correu postal o correu electrònic i, excepcionalment, cerques puntuals de documentació.
 • Tramitació de les sol·licituds d'accés als fons fora de consulta per problemes d'accés, manca de tractament o conservació, i qualsevol altre motiu.
 • Tramitació de préstec de documents per a exposicions.
 • Visites guiades en grup a les instal·lacions de l'arxiu, concertades prèviament amb la Direcció de l'AMTM.
 • Reproducció en suport digital de documents, previ pagament de les tarifes publicades al web de l'AMTM i amb el compromís exprés de complir la legislació vigent sobre drets d'explotació i d'autoria i les normes de l'AMTM.

Fons AMTM

 • Conseller Josep Tarradellas i Joan (1931-1939)
 • President Josep Tarradellas i Joan (Exili) (1939-1977)
 • President Josep Tarradellas i Joan (Generalitat restaurada) (1977-1980)
 • Expresident Josep Tarradellas i Joan (1980-1988)
 • Antònia Macià de Tarradellas (vídua de Josep Tarradellas i Joan).
 • Andreu Cortines i Jaumot
 • Antoni Andreu i Abelló
 • Domènec Batet Mestres
 • Jaume Cornudella i Olivé
 • Joan Antoni Samaranch
 • Joan Rodríguez Papasseit
 • Paul Preston
 • Víctor Torres i Perenya
 • Lluís Gausachs i Ramon
 • Josep Munté i Rodríguez
 • Manuel Ortínez Mur
 • Romà Planas i Miró
 • Eugenio Castillo
 • Ramon Barnils i Folguera
 • Albert Arbós i Villasclaras
 • Carles Sentís i Anfruns
 • Lluís Armet i Coma
 • Martín Roselló i Forns
 • Josep Fornas i Martínez
 • Rafael Tasis i Marca
 • Josep M. Bricall i Masip
 • Família de Ros
 • Ferran Civit i Martí
 • Jaume Miravitlles i Navarra
 • Partit Carlí
 • Carlos Trias Bertrán
 • Miquel Mateu Pla
 • Jorge Trias Sagnier
 • Just Cabot i Ribot
 • Marxa de la llibertat
 • Centristes de Catalunya-UCD
 • Casal de la Pau
 • Maria Montserrat Barenys i Busquets

Col·leccions AMTM

 • Col·lecció de publicacions periòdiques de Joan Torrent Martínez
 • Col·lecció documental Primera Guerra Carlina
 • Col·lecció documental Transició Espanyola
 • Col·lecció Josep Tarradellas i Joan i família
 • Col·lecció material procés independentista català
 • Col·lecció Indústries de Guerra
 • Col·lecció documental Guerra d’Ifni
 • Col·lecció del Regiment Pirinenc Núm. 1
 • Col·lecció material bèl·lic Guerra Civil Espanyola
 • Col·lecció documental dels expedients de formació de la Unió de Pagesos
 • Col·lecció documental República, Guerra Civil, Postguerra i Exili
 • Col·lecció Publicacions periòdiques de l’AMTM
 • Col·lecció bibliogràfica AMTM
 • Col·lecció de cartells polítics i Propaganda política

Fons de l’Arxiu Medinacelli

El 15 de maig de 1999 el Patronat de la Fundació de la Casa Ducal de Medinaceli a Sevilla va fixar la seu del Consell Particular de Catalunya al monestir de Poblet, a instàncies de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya. L'Arxiu de la Casa Ducal de Medinaceli es tracta d'un conjunt molt complet d'arxius nobiliaris de les famílies mes antigues i representatives de la Catalunya Medieval, i alhora, dels primitius comtats catalans sobirans.

El conjunt documental, que es conserva microfilmat, prové de tres grans grups d'arxius diferents:

 

 • Arxiu de la Casa Sogorb-Cardona.
 • Arxiu de la Casa d'Aitona.
 • Arxiu de Camarasa.

 

Les tipologies documentals que tenen tots aquests fons d'arxius, són les típiques que es troben a molts d'altres arxius patrimonials: títols de propietat, testaments, llibres de comptabilitat, censos de pagaments dels parcers, censos patrimonials nobiliaris, privilegis atorgats o rebuts, correspondència, etc. Documents tots ells que fan part del patrimoni cultural i que són d'indubtable valor per a l'estudi i coneixement del nostre passat col·lectiu.

Catàleg de l'Arxiu Medinacelli

 

Col·laboren amb l’arxiu Tarradellas

 • Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura
 • Diputació Tarragona
 • Diputació Barcelona
 • Gobierno de España - Ministerio de Cutltura y Deporte