Espai museístic

El Museu del monestir comprèn tres àmbits

Palau del rei Martí, en fase de reestructuració: dues sales, començades a principis del segle XV i acabades en el segle XX, on s'exposen peces molt diverses -quadres, escultures, orfebreria-, algunes d'elles procedents del monestir.

Sala de l'abat Copons: un bell espai gòtic, al nivell del sobreclaustre, construït sobre l'atri d'entrada al monestir,on s'exposen diferents representacions de la creu. Hi destaca el crucifix de marfil, del segle XVII, procedent de Poblet, que formava part d'un joc funerari. Aquesta sala comunica el palau del rei Martí amb la sala de l'abat Mengucho.

Sala de l'abat Mengucho: en aquesta sala singular del segle XV, bastida damunt el refetor de Conversos, antic dormitori dels monjos jubilats, s'hi exposa la donació de Mn. Genís Baltrons (1932-2014), consistent en peces d'orfebreria religiosa, algunes icones, i altres objectes relacionats amb el culte. Al marge d'aquesta col·lecció, destaca el vas de vidre del segle XIV -lipsanoteca- que fou trobat dins la columneta central de l'altar major de l'església, amb les relíquies que hi foren dipositades per a la seva consagració.