CÎTEAUX: 925 anys

ENGUANY es compleixen 925 anys de la fundació del monestir de Cîteaux, a la Borgonya francesa, prop de Dijon, que dona origen a l’Orde Cistercenc. El 21 de març de 1098 —la data del 21 de març, festa del Trànsit de sant Benet, és simbòlica— un grup de monjos sortits de l’abadia de Molesme, presidits per l’abat Robert, inicien aquest projecte, una nova lectura de la Regla de sant Benet fonamentada en la recuperació del treball manual, del sobri cursus litúrgic de la Regla, i en una nova volaració de la vida fraterna.

Si en voleu saber més, trobareu ací un ampli resum d’aquest tema, el text català de la Carta de Caritat, obra del tercer abat de Cister, sant Esteve Harding, que es pot considerar el text programàtic del nou Orde, i el text del Petit Exordi, que narra amb frescor original els inicis de Cîteaux, amb els seus ideals i les seves dificultats.

Imatge gòtica de Nostra Dona procedent del monestir de Cîteaux (Museu del Louvre).