LA RESURRECCIÓ DEL SENYOR

ELS CRISTIANS IMMOLIN
un càntic triomfal
a la Víctima Pasqual.
Morint l’Anyell,
la guarda d’ovelles redimia.
El Just els pecadors
amb Déu reconcilia.

Lluitaren Vida i Mort
en lluita sense mida.
El Rei de vida, mort,
ja regna amb nova vida.

Digueu-nos, oh Maria,
què heu vist en el camí?
—La tomba que va obrir
el Crist quan ressorgia
i el Crist que revivia
amb glòria sense fi.

Els àngels sense dol,
les benes i el llençol.
El Crist en qui jo espero,
el Crist ressuscità;
camí de Galilea,
ell us precedirà.

Jesús ressuscitat, sou,
d’entre els morts, Senyor,
Monarca vencedor;
tingueu-nos pietat.
Amén, al·leluia.


REALMENT EL SENYOR HA RESSUSCITAT!
SANTA PASQUA!

El Crist en qui jo espero, el Crist ressuscità; camí de Galilea, ell us precedirà.