TRÀNSIT DEL NOSTRE PARE SANT BENET

Com que el mal anava agreujant-se per dies, al sisè dia es féu portar pels deixebles a l’oratori. Allà enfortí la seva partença amb la recepció del Cos i la Sang del Senyor.  Sostenint en els braços dels deixebles els seus membres lànguids, restà dret amb les mans aixecades al cel, i lliurà el darrer alè entre paraules de pregària.

Lliurà el darrer alè entre paraules de pregària.