SOLEMNITAT DE LA SANTÍSSIMA TRINITAT

Església del monestir de Poblet

Tot el dia

ÉS ABSOLUTAMENT IMPOSSIBLE a tota intel·ligència de comprendre com la unitat alta i essencial de Déu és unitat simple pel que fa a l’essència, i triple pel que fa a les Persones. Semblantment, és impossible de comprendre com es distingeixen les Persones, com el Pare engendra el Fill, com el Fill procedeix del Pare i, amb tot, roman en ell —és en conèixer-se ell mateix que el Pare pronuncia la seva Paraula eterna—, i com, del coneixement que surt d’ell, brolla un torrent d’amor inexpressable que és l’Esperit Sant.

Hem de considerar, però, aquesta Trinitat en nosaltres; hem d’adonar-nos de com som realment fets a la seva imatge, perquè en l’estat natural de l’ànima trobem la imatge mateixa de Déu. Aquesta imatge és en allò més íntim, més secret, més profund de l’ànima; allí on l’ànima té Déu essencialment, d’una manera real i substancial. És allí on Déu actua, és allí on expandeix el seu ésser, és allí on frueix d’ell mateix. I ningú no pot separar Déu d’aquest fons, de la mateixa manera que no es pot separar Déu d’ell mateix. L’ànima, doncs, posseeix per gràcia, en el més profund d’ella mateixa, tot allò que Déu té per naturalesa.

Nostre Senyor en dona testimoniatge quan diu: El Regne de Déu és dins vostre. Només és a l’interior, en la part més profunda, per damunt de tota l’activitat de les facultats. En aquesta profunditat, el Pare del cel engendra el seu Fill únic, en la mirada d’una eternitat sempre nova, en la resplendor inexpressable d’ell mateix. Si algú vol fer-ne l’experiència, que es giri cap a l’interior, molt per damunt de tota l’activitat de totes les seves facultats exteriors i interiors, per damunt de les imatges i de tot el que li hagi vingut de fora. Que se submergeixi i es retiri al fons. Aleshores ve el poder del Pare, i el Pare crida l’home en ell mateix per mitjà del seu Fill únic. I així com el Fill neix del Pare i torna cap al Pare, semblantment l’home també neix, en el Fill, del Pare, i torna cap al Pare en el Fill, fent-se u amb ell. L’Esperit Sant s’expandeix aleshores en una caritat i en una joia inexpressables i desbordants que inunden i penetren el fons de l’home. Aquí es troba el testimoniatge veritable: L’Esperit Sant testimonia al nostre Esperit que som fills de Déu.

(D’un sermó de Joan Tauler)


HORARI DE LES CELEBRACIONS

05:15  Matines
07:30  Laudes
10:00  MISSA CONVENTUAL
12:00  Missa a la capella de Santa Caterina

19:00  Vespres
21:00  Completes

Hem de considerar aquesta Trinitat en nosaltres; hem d’adonar-nos de com som realment fets a la seva imatge, perquè en l’estat natural de l’ànima trobem la imatge mateixa de Déu.