SOLEMNITAT DE LA PENTECOSTA

Església del monestir de Poblet

Tot el dia

En altre temps, cinquanta dies després de la immolació de l’anyell, al Sinaí, va ser donada la Llei al poble hebreu alliberat del jou dels egipcis. Semblantment, després de la passió del Crist i de la mort del veritable Anyell de Déu, en el cinquantè dia després de la seva resurrecció, l’Esperit Sant fou infós als Apòstols i a la multitud dels creients.

Tots -ens diu la història dels Apòstols- quedaren plens de l’Esperit Sant i començaren a parlar altres llengües, segons que l’Esperit els concedia d’expressar‑se. Que n’és, de prompta, la paraula de la Saviesa! Que ho aprenem de pressa, allò que ens ensenyen, quan el Mestre és Déu mateix! l’Esperit Sant bufà on volgué, i les paraules que eren pròpies de cada nació es feren comunes a tothom en boca de l’Església.

Per això, des d’aquell dia, la predicació de l’Església ressona amb esclat. Des d’aquell dia, la pluja de dons de la gràcia i les riuades de les benediccions han regat tot desert i tota terra àrida, perquè l’Esperit de Déu planava sobre les aigües per renovar la faç de la terra, i una llum nova brillava amb esclat per foragitar les tenebres antigues. En l’esplendor de les llengües flamejants, l’Església concebia la «Paraula lluminosa» del Senyor; l’Església rebia aquest «llenguatge de foc» que, per crear la intel·ligència i per consumir el pecat, posseeix la virtut d’il·luminar i el poder de cremar.

(D’un sermó de sant Lleó el Gran)


HORARI DE LES CELEBRACIONS

05:15  Matines
07:30  Laudes
10:00  MISSA CONVENTUAL

19:00  Vespres
21:00  Completes

En l’esplendor de les llengües flamejants, l’Església concebia la «Paraula lluminosa» del Senyor.