SOLEMNITAT DE L’ASCENSIÓ DEL SENYOR

Església del monestir de Poblet

Tot el dia

VULGUEU, GERMANS ESTIMATS, deixar el feix dels vostres pensaments massa terrestres, alçar ben alt el vostre esperit i emprendre el vol vers les regions celestials. Seguiu amb els ulls del cor la humanitat que el Crist ha volgut prendre, i que ara és exaltada fins al punt més alt del cel. L’objecte de la nostra contemplació no és altre que Jesucrist, nostre Senyor. Ell és el qui canvia la humilitat de la nostra condició de la terra amb la noblesa de la ciutadania celestial. Ens cal, certament, una vista penetrant per a poder considerar el lloc on hem de seguir-lo.

Avui, el nostre Salvador, després d’haver pres la nostra carn, retorna al tron de la divinitat. Avui ha presentat al Pare aquella humanitat que havia lliurat als sofriments. I exalta a dalt del cel aquella humanitat que a la terra havia pres la condició d’esclau. Avui entra a la glòria aquell que havia experimentat la mort i el sepulcre. I aquell que, per vèncer la mort, ens ha enriquit amb el do de la seva pròpia mort, ara, per l’exemple de la seva resurrecció, ens obre a l’esperança de la vida.

Avui retorna al Pare aquell qui havia estat enviat pel Pare, sense perdre la igualtat que tenia amb ell. Avui retorna al cel aquell qui, en abandonar-lo, no havia pas estat privat de l’honor dels esperits celestials. Avui aquell que és una sola cosa amb el Pare ha entrat al cel amb la nostra humanitat.

Implorem, doncs, d’aquest Pare, en nom del seu Fill, el nostre Salvador, el do del seu Esperit, la gràcia de l’eterna benaurança, l’ascensió vers la ciutat joiosa, el progrés de la veritable fe, l’anorreament de les nostres infidelitats.

Estiguem-ne segurs: ell que ens ha cercat quan érem esgarriats, bé ens escoltarà ara en la glòria. Es farà semblant als qui som seus, ell que quan érem estrangers no ens va pas faltar. Ens prodigarà els seus favors, als qui creiem en ell, ja que ens atorgà la seva assistència quan encara l’havíem de conèixer. No ens deixarà pas orfes, ell que donà la dignitat de fills als qui per natura li érem enemics. Ens concedirà el que li demanem amb confiança, ell que ens ha promès l’Esperit de santedat. Amén.

(D’una exhortació antiga de la litúrgia mossàrab)


HORARI DE LES CELEBRACIONS

05:15  Matines
07:30  Laudes
10:00  MISSA CONVENTUAL

19:00  Vespres
21:00  Completes

L'objecte de la nostra contemplació no és altre que Jesucrist, nostre Senyor.