El Monument

Les tombes reials

El 1340, Pere III el Cerimoniós decidí de ser enterrat a Poblet. Començava així la història del panteó reial del monestir, on ja hi havia enterrats els seus avantpassats Alfons I el Cast i Jaume I el Conqueridor.

Els escultors Jaume Cascalls, Aloi de Montbrai, Jordi de Déu, Pere Oller i Gil Morlanes treballaran en l'execució del conjunt, al llarg dels segles XIV i XV, que, un cop acabat, constituirà un monument funerari del tot insòlit, en la seva posició elevada damunt de dos arcs i amb les seves cobertes gòtiques de fusta plicromada avui desaparegudes. El conjunt fou restaurat per Frederic Marés l'any 1948, després del retorn dels monjos. Hi reposen els reis d'Aragó i comtes de Barcelona Alfons el Cast (1162-96), Jaume el Conqueridor (1213-76), Pere el Cerimoniós (1336-87) i les seves esposes Maria de Navarra, Elionor de Portugal i Elionor de Sicília, Joan I el Caçador (1387-96) i les seves mullers Mata d'Armanyac i Violant de Bar, Martí l'Humà (1396-1410) i la seva esposa Maria de Luna, Ferran d'Antequera (1412-16), Alfons el Magnànim (1416-58), i Joan II (1458-79) amb la seva esposa Joana Enríquez. Hi reposa també Beatriu d'Aragó dues vegades reina d'Hongria (1475-90 i 1490-1500).