El Monument

El sepulcre del Prohom Vinculador

El 2020, set-cents anys justos després de la seva mort, va tornar al seu lloc original, als peus de l'escala del dormitori, al braç nord del transepte de l'església, el sepulcre gòtic de Ramon Folch VI de Cardona (1259-1320), anomenat el Prohom Vinculador, un monument que ha sofert moltes viscissituds i que costa d'interpretar formalment, ja que tal vegada en la seva forma actual és fruit de la recomposició d'elements de procedència diversa.

Durant la seva restauració es va reintegrar al conjunt la figura del Pantocràtor, Crist beneint, que n'havia estat sostreta durant l'abandó del monestir. Aquesta figura, i altres, com les que formen l'apostolat frontal, i les escultures d'àngels, fan pensar en l'obra del mestre anònim d'Anglesola. Es tracta, en tot cas, d'un bell conjunt de figures somrients, d'una gran serenitat i delicadesa formal. Pujant l'escala es pot contemplar la figura jacent, mutilada, del vescomte, amb detalls també de gran preciosisme.