VISITA ESPIRITUAL A LA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT

OH DÉU, vós que concediu tots els béns i que glorifiqueu amb un culte insigne la muntanya escollida per l’excelsa Mare del vostre Fill únic. Feu que, ajudats amb la poderosa protecció de la Immaculada sempre Verge Maria, puguem arribar amb seguretat a la Muntanya, que és Crist. Pel mateix Crist, Senyor nostre. Amén.

Ditxosos ulls, Maria, els que us vegen! Ditxós el cor que s’obrí a la llum! (Virolai)