CARTA DE QUARESMA DE L’ABAT GENERAL

L’Abat General Mauro Giuseppe Lepori, des de Roma, ens envia aquestes lletres per a la Quaresma 2023.

«La conversió és un trànsit pasqual de nosaltres mateixos a Crist».