SOLEMNITAT DEL SANTÍSSIM COS I SANG DE CRIST

Església del monestir de Poblet

Tot el dia

LA INSTITUCIÓ DE L’EUCARISTIA en el sant sopar es va esdevenir en el context d’un sopar ritual amb què es commemorava l’esdeveniment fonamental del poble d’Israel: l’alliberament de l’esclavatge d’Egipte. Aquest sopar ritual, relacionat amb la immolació dels anyells, era una commemoració del passat, però a la vegada era també memòria profètica, és a dir, anunci d’un alliberament futur. En efecte, el poble havia experimentat que aquell alliberament no havia estat definitiu, ja que la seva història encara estava massa marcada per l’esclavitud i el pecat. El memorial de l’antic alliberament s’obria a la súplica i a l’esperança d’una salvació més profunda, radical, universal i definitiva. Aquest és el context en el qual Jesús introdueix la novetat del seu do. En l’oració de lloança, la Berakah, dona gràcies al Pare no únicament pels grans esdeveniments de la història passada, sinó també per la seva «exaltació». En instituir el sagrament de l’Eucaristia, Jesús anticipa i implica el Sacrifici de la creu i la victòria de la resurrecció. Al mateix temps, es revela com el veritable anyell immolat, previst en el designi del Pare des de la fundació del món. Situant el seu do en aquest context, Jesús manifesta el sentit salvador de la seva mort i resurrecció, misteri que es converteix en el factor renovador de la història i de tot el cosmos. En efecte, la institució de l’Eucaristia mostra com aquella mort, violenta i absurda en ella mateixa, s’ha transformat en Jesús en un acte suprem d’amor i d’alliberament definitiu del mal per a la humanitat.

(Benet XVI, Sacramentum caritatis)


HORARI DE LES CELEBRACIONS

05:15  Matines
07:30  Laudes
10:00  MISSA CONVENTUAL I PROCESSÓ
12:00  Missa a la capella de Santa Caterina

19:00  Vespres
21:00  Completes

En instituir el sagrament de l’Eucaristia, Jesús anticipa i implica el Sacrifici de la creu i la victòria de la resurrecció.