SOLEMNITAT DE LA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT

Església del monestir de Poblet

Tot el dia

LLEGIM EN L’EVANGELI DE JOAN: D’aleshores ençà, el deixeble la prengué a casa seva. També en Joan, Maria és acollida en l’Església, a la qual Jesús ha infós el seu Esperit. Maria havia fet l’experiència de l’Esperit durant els primers dies de Jesús; ara també en fa l’experiència en els primers dies de l’Església naixent. Allò que havia conservat i meditat en el seu cor després de la concepció i del naixement de Jesús i després de la presentació al Temple, ara ho comprèn a la llum de la resurrecció i amb la força de l’Esperit Sant. Maria rep l’Esperit que recordarà als deixebles tot el que Jesús els havia dit. Amb la seva assistència, Maria comprèn ara plenament les meravelles que Déu ha fet a través d’ella. El misteri de Jesús amagat en altre temps en el cor de la Verge i en la humiliació de la creu es manifesta ara en l’Església amb tota la força de l’Esperit Sant, i l’Església resta oberta com la Verge a la Paraula i a l’Esperit de Déu.

(Georg Holzherr [1927-2012], abat d’Einsiedeln)


HORARI DE LES CELEBRACIONS

05:15  Matines
07:30  Laudes
10:00  MISSA CONVENTUAL

19:00  Vespres
21:00  Completes

L’Església resta oberta com la Verge a la Paraula i a l’Esperit de Déu.