SOLEMNITAT DE LA PRESENTACIÓ DEL SENYOR

Església del monestir de Poblet

Tot el dia

AVUI, LA VERGE MARE porta al Temple del Senyor, el Senyor del Temple. Josep hi presenta, no el seu fill, sinó el Fill estimat de Déu, objecte de la seva complaença. El just reconeix el qui esperava, i Anna, la viuda, també en dona testimoni. Tots quatre, Maria i Josep, Simeó i Anna, celebraren la primera processó, que després s’aniria repetint amb joia arreu de la terra, per totes les nacions. I no té res d’estrany que, tractant-se de la primera, fos tan insignificant, i més pel fet de ser tan petit el qui s’hi acollia. Allí tots eren justos, tots eren sants, tots eren perfectes. David, rei i profeta, s’entusiasmà esperant de veure aquest dia: El veié i se’n va alegrar. Sinó, ¿com hauria pogut cantar: Déu nostre, hem rebut el vostre amor enmig del temple? David va acollir aquest amor del Senyor, el va acollir Simeó i l’hem acollit també nosaltres, tots els qui estàvem destinats a la vida, perquè Jesucrist és el mateix ahir i avui i pels segles. L’amor és enmig del temple, ofert a tots i a l’abast de tothom, perquè Déu no fa distinció de persones. (D’un sermó de sant Bernat)


HORARI DE LES CELEBRACIONS

05:15  Matines
07:30  Laudes
10:00  MISSA CONVENTUAL

19:00  Vespres
21:00  Completes

L’amor és enmig del temple, ofert a tots i a l’abast de tothom.