SOLEMNITAT DE L’EPIFANIA DEL SENYOR

Església del monestir de Poblet

Tot el dia

PER A L’ESGLÉSIA CREIENT I ORANT, els Mags d’Orient que, sota la guia de l’estrella, van trobar el camí cap al pessebre de Betlem, són el començament d’una gran processó que recorre la història. Per això, la litúrgia llegeix l’evangeli que parla del camí dels Mags juntament amb les esplèndides visions profètiques d’IsaïeS 60 i del salm 71, que il·lustren amb imatges audaces el pelegrinatge dels pobles cap a Jerusalem. Igual que els pastors que, com a primers hostes de l’Infant nounat que jeu a la menjadora, són la personificació dels pobres d’Israel i, en general, de les ànimes humils que viuen interiorment molt a prop de Jesús, així també els homes que vénen d’Orient personifiquen el món dels pobles, l’Església dels gentils —els homes que a través dels segles es dirigeixen a l’Infant de Betlem, honren en ell el Fill de Déu i es postren davant seu—. (Papa Benet XVI)

HORARI DE LES CELEBRACIONS

05:15  Matines
07:30  Laudes
10:00  MISSA CONVENTUAL
12:00  Missa a la capella de Santa Caterina

17:30  Vespres
21:00  Completes

Els Mags d’Orient són el començament d’una gran processó que recorre la història.