SOLEMNITAT DE NOSTRE SENYOR JESUCRIST, REI DE L’UNIVERS

Església del monestir de Poblet

Tot el dia

LA NOSTRA FE ÉS EN EL DÉU DELS VIVENTS. Crist és viu i actua enmig nostre, conduint-nos a tots cap a la plenitud de vida. Ell és viu i ens vol vius. Crist és la nostra esperança. Li ho implorem cada dia: vingui a nosaltres el vostre Regne, Senyor. I, en fer-ho, volem també que la nostra vida i les nostres accions esdevinguin una lloança. Si la nostra missió com a deixebles enviats és la de ser testimonis i missatgers del Regne que ha de venir, no podem resignar-nos davant el mal i els mals; al contrari, ens empeny a ser llevat d’aquest Regne allà on ens trobem: família, treball, societat; ens empeny a ser una petita escletxa a través de la qual l’Esperit continuï insuflant esperança entre els pobles. El Regne del cel és la nostra meta comuna, una meta que no pot ser només per al dia de demà, sinó que la implorem i la comencem a viure ja avui, al costat de la indiferència que envolta i que silencia tantes vegades els nostres malalts i discapacitats, la gent gran i els abandonats, els refugiats i treballadors estrangers: tots ells sagrament viu de Crist, el nostre Rei; perquè «si veritablement partim de la contemplació de Crist, hem de saber-lo descobrir sobretot en el rostre d’aquells amb els quals ell mateix ha volgut identificar-se». (Papa Francesc)

HORARI DE LES CELEBRACIONS

05:15  Matines
07:30  Laudes
10:00  MISSA CONVENTUAL
12:00  Missa a la capella de Santa Caterina

19:00  Vespres
21:00  Completes

Crist és la nostra esperança. Li ho implorem cada dia: vingui a nosaltres el vostre Regne, Senyor.