SOLEMNITAT DE LA IMMACULADA CONCEPCIÓ

Església del monestir de Poblet

Tot el dia

PER TAL DE FER LA TERRA digna de dur i rebre el seu Déu, Déu féu néixer a la terra una persona rara i eminent, sense part en el pecat del món i dotada amb tant ornat i tants privilegis com el món mai no havia vist, ni veurà mai al cel ni a la terra una persona semblant. Fou concebuda sense pecat; santificada des del primer instant del seu ésser; confirmada en estat d’innocència i impotència de pecar. Fou constituïda en una gràcia no solament suficient, sinó abundant; no solament abundant, sinó eminent, i d’un tal grau d’eminència com l’ordre de la gràcia no ha vist mai res de semblant. Les tenebres que tenen el privilegi de ser el primer sojorn del món, i igualment el primer estat de totes les ànimes que entren en el món, mai no han tingut part en ella; ella és en la llum des del primer instant del seu ésser, sempre creixent en gràcia i en llum. (Pierre de Bérulle)

HORARI DE LES CELEBRACIONS

05:15  Matines
07:30  Laudes
10:00  MISSA CONVENTUAL
12:00  Missa a la capella de Santa Caterina

19:00  Vespres
21:00  Completes

Fou concebuda sense pecat; santificada des del primer instant del seu ésser; confirmada en estat d'innocència i impotència de pecar.