29/01/2020
 
 
 
  Benvinguda
 
  Comunitat monàstica
  Salutació del P. Abat
  Els capítols de l'Abat
  Vida monàstica
  Professió solemne
  Hostatgeria del Monestir
  Cultes
    · Horari de cultes
    · Basílica
    · Monasticae vitae sedes
  Necrologi
  Crònica
  El temps
  Blogs
  Contacte
 
  Hostatgeria
 
  Orgue
 
  Vida espiritual
 
  Arrels
 
  Turisme
 
  Germandat
 
  Cosmos Poblet
 
  Botiga
 
  Agenda i actualitat
 
  Arxius i biblioteca
 
  Enllaços d'interès
 
Comunitat monàstica  / Cultes  / Basílica  / Monasticae vitae sedes 
Monasticae vitae sedes
 
 
CARTA APOSTÒLICA «MONASTICAE VITAE SEDES» DEL PAPA JOAN XXIII, PER LA QUAL ELEVA A LA DIGNITAT DE BASÍLICA MENOR L’ESGLÉSIA DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE POBLET DEDICADA A LA VERGE MARE DE DÉU
 

Sacra Rituum Congregatio n. T. 1/963
Brevi Apostolici n. 41/63

JOAN XXIII, PAPA

Perquè sigui recordat per sempre

AQUEST ANTIC I FAMÓS FOGAR DE VIDA MONÀSTICA, el monestir de Poblet, de l’Orde Cistercenc, fou fundat a mitjan segle XII, a l’arxidiòcesi de Tarragona. Afavorit per la generositat dels reis, dels nobles i del poble fidel, assolí un gran increment i es convertí aviat en escola de pietat i de virtut.

Aquest monestir té, com a principal ornament, l’església, dedicada a la Verge Mare de Déu, construïda amb carreus de pedra entre els segles XII i XIII, segons l’estil de transició del romànic al gòtic que se sol anomenar art cistercenc. El temple, admirable per la seva arquitectura i per la seva grandiositat, amb un cimbori que s’eleva per damunt del creuer, posseïa imatges esculpides en alabastre o pintades amb colors exquisits, i moltes altres i valuoses obres d’art. S’hi troben també els monuments sepulcrals, primorosament treballats, del panteó dels Reis d’Aragó. A l’antiga sagristia romànica del segle XII hi eren servats amb tota seguretat paraments sagrats de gran preu i bellesa. Quan en el segle passat els monjos en foren foragitats, aquesta església insigne sofrí greus perjudicis; ara, restaurada gràcies al retorn de la comunitat cistercenca l’any 1940 i l’auxili del poble fidel, torna a resplendir.

Per tot això, el nostre estimat fill Edmon M. Garreta, Abat d’aquest monestir de Poblet, ens ha pregat humilment de concedir a aquest temple, que més amunt hem lloat, el títol i les prerrogatives de Basílica Menor. També ens ho han demanat insistentment el nostre estimat fill Benjamín de Arriba y Castro, Cardenal Prevere de la Santa Església Romana, Arquebisbe de Tarragona, els Bisbes sufraganis de les seves diòcesis sufragànies, venerables germans nostres, a més del Procurador General de l’Orde Cistercenc.

Així doncs, Nos, atenent de bon grat aquestes súpliques, havent consultat la Sagrada Congregació de Ritus, amb ple coneixement i madura deliberació, per l’autoritat que ens confereix la Seu Apostòlica, en virtut d’aquesta Carta elevem per sempre a l’honor i a la dignitat de Basílica Menor l’església de Santa Maria de Poblet, a l’Arxidiòcesi de Tarragona, amb totes les prerrogatives i privilegis inherents a aquest títol.

Així ho decretem i establim, sense perjudici de cap altra disposició contrària, per mitjà d’aquesta Carta, amb el benentès que té i conserva sempre la seva força, validesa i eficàcia, produeix i obté plenament i del tot els seus efectes, i que tots aquells als quals s’adreça se’n podran beneficiar plenament, ara i en l’esdevenidor; així ha de ser tingut i considerat, i si algú, pel seu compte, sigui qui sigui i tingui l’autoritat que tingui, amb coneixement de causa o per ignorància, disposés el contrari, s’haurà de considerar nul i sense efecte.

Donat a Roma, prop de Sant Pere, sota l’anell del Pescador, el dia 11 de gener de l’any 1963, cinquè del nostre pontificat.

Hi ha el segell del pescador, Joan XXIII, papa, i la signatura del cardenal Amleto Giovanni (Hamletus Ioannes) Cicognani, secretari d’estat.
Castellano  
English
 

      
      © Abadia de Poblet · 2005